اسپیره

بررسی اجمالی بالینی نحوه استفاده اسپیره برای سرماخوردگی، مشکلات تنفسی، سوهاضمه اسیدی، زخم معده، آرتروز و روماتیسم، بیماری های پوستی …