تالاسمی

بررسی اجمالی تالاسمی (thal-uh-SEE-me-uh) یک بیماری خونی ارثی است که باعث می شود هموگلوبین بدن شما کمتر از حد طبیعی …